Použitie a účinok bandáží

Účinok bandáži závisí od viacerých faktorov, ktoré pôsobia v kombinácii:

 1. Kompresia
 2. Odľahčenie
 3. Usmernenie / Stabilita
 4. Korekcia
 5. Spevnenie
 6. Reologický efekt
 7. Proprioceptívny efekt
 8. Pôsobenie na bolesť

 

Kompresia

 

Typickým znakom elastických bandáži je ich komprimujúci účinok.
Význam kompresie:

 • zvýšenie tlaku v tkanive (zrýchlená redukcia opuchov a hematómov)
 • prevencia tvorby opuchov (dostatočne silná kompresia ovplyvňuje redukciu opuchov nielen kože ale aj hlbších tkanív).

Príčiny opuchu: trombóza, ochorenia srdca a obličiek, lokálne zranenia ako vyvrtnutia, vykĺbenia a natiahnutia
Tieto príčiny môžu viesť k poškodeniu ciev a lymfatických ciev ako aj bunkových membrán a vyvolať opuch.
Kompresia zlepšuje zásobenie kĺbu a podporuje drenáž opuchov a výronov.

Odľahčenie

Odľahčenie preťažených a poškodených štruktúr pohybového aparátu je základným princípom liečenia ľahkých zápalov, preťaženia.

Usmernenie / Stabilizácia

Mechanické usmernenie a stabilizácia kĺbov prvkami podporujúcimi dve časti kĺbu, napríklad usmernenie hornej časti členka stabilizujúcou členkovou bandážou sa dosiahne to, že dvíhanie a klesanie chodidla (plantárna a dorzálna flexia) ostane zachované, ale funkcia bočných väzov bude mechanicky a proprioceptívne podporovaná. Týmto spôsobom budú väzy odľahčené a stabilita kĺbu zvýšená.

Bandáže:

 • silné ovplyvnenie aktívnej vnútornej stabilizácie (svalová stabilizácia)
 • žiaden vplyv na pasivnu vnútornú stabilizáciu (štruktúra kostí, väzov a kĺbové puzdra)
 • slabý vplyv na pasívnu vonkajšiu stabilizáciu

 

Korekcia

 

Spätné usmernenie chybných postojov do normálneho stavu a stabilizácia postoja.

Fixácia / Znehybnenie

Znehybnenie kĺbov prvkami fixujúcimi dve časti kĺbu, napríklad kolenný kĺb možno znehybniť v požadovanej polohe pomocou imobilizačnej kolennej dlahy.

Reologický účinok

Zlepšenie prekrvenia problematických oblastí možno dosiahnúť mechanickou stimuláciou a pôsobením tepla, napríklad prekrvenie pomocou kolennej bandáže.

Proprioceptívny efekt

Naše kĺby dokážu odolať zaťaženiu dlhší čas len vtedy, ak sú pohyby aktívne riadené a kontrolované. Toto sa deje v spolupráci kostrového svalstva a nervového systému (propriocepcia – vnem polohy, sily a pohybu). Sval takto funguje nielen ako motor kĺbu, ale ho aj chráni a stabilizuje. Toto tiež vysvetluje, prečo výpadok určitých svalových skupín alebo ich oslabenie , prípadne skrátenie (svalová dysbalancia), môže viesť k poškodeniu kĺbu. Deficity propriocepcie sa vyskytujú po úrazoch, pri artróze a po operačných zákrokoch. Môžu byť čiastočne kompenzované používaním bandáži.

Psychologický účinok

Bandáže môžu mať tiež psychologický efekt na pacienta, hlavne po úraze. Šetriace postoje a chybné pohyby sa rýchlejšie prekonajú, vzniká pocit dostatočnej stability.

Účinok na pocit bolesti

Tlmenie bolesti je základným cieľom použitia bandáži. U kompresívnych bandáží sa docieli zmiernenie bolesti predovšetkým ich pôsobením na opuchy, hematómy a výrony kĺbov . Pôsobenie na opuch znamená ovplyvnenie bolesti. Týka sa to bolestí z napätia , ktoré pochádza z opuchu, ale aj bolesti zo zápalového procesu. Popri priamom tlmení bolesti, vedie aj k zabráneniu zníženia mobility tým že bolestivý stav vedie k fyzickému šetreniu, obmedzeniu pohybu. Súčasne sa zníži riziko prechodu bolestivého stavu do chronického stavu.